Back to All Events

WHITTLE + FEAST | NADDUE A GLODDESTA ๐Ÿ”ฅ

67913259_10162222500790261_1489697702831718400_o.jpg

WHITTLE + FEAST | NADDUE A GLODDESTA ๐Ÿ”ฅ

A collaborative event by Jwrnal and The Whittlings as part of the BLASU | TASTE North East Wales programme of events for 2019.

Fire. Friends. Feast. Tรขn. Cyfeillion. Gloddesta.

Carve your own wooden spoon with David White aka The Whittlings, then sit together to enjoy an autumnal feast cooked on an open fire. The menu will be carefully tailored to complement the season, the surrounding landscape and will feature only the best locally sourced, quality ingredients. An autumnal feast focussed on flavours from the woods - autumn root vegetables from the Hawarden Estate cooked on the fire, pine-needle cocktails, tea and traditional, warming Welsh cawl. All ingredients will be sourced locally to Hawarden from quality and sustainable producers.

Dewch i naddu llwy bren i chiโ€™ch hunain gyda David White (neu The Whittlings fel yโ€™i adweinir). Ac yna fe gewch eistedd i fwynhau gwledd hydrefol wedi ei choginio ar dรขn agored. Caiff y fwydlen ei theilwra'n ofalus i gyd-fynd รข'r tymor aโ€™r dirwedd oddi amgylch, a dim ond y cynhwysion lleol gorau fydd yn cael eu defnyddio. Gwledd hydrefol fydd yn canolbwyntio ar flasau oโ€™r goedwig โ€“ gwreiddlysiau hydrefol o Ystรขd Penarlรขg wedi eu coginio ar y tรขn, coctels o nodwyddau pinwydd, te a chawl Cymreig traddodiadol iโ€™ch cynhesu. Bydd yr holl gynhwysion yn gynaliadwy ac yn dod oddi wrth gynhyrchwyr o ansawdd syโ€™n lleol i Benarlรขg.

Earlier Event: September 12
THE GOOD LIFE EXPERIENCE 2019 ๐Ÿ’ฅ
Later Event: September 28
APPLE DAYS ๐ŸŽ